Tanulmányi ügyek

SEK TANULMÁNYI HIVATAL

A Tanulmányi Hivatalban a hallgatók oktatási, tanulmányi és részben felvételi ügyeiket intézhetik. A Tanulmányi Hivatal elsődleges feladatai közé tartozik a hallgatói nyilvántartások és a tanulmányi ügyek kezelése, a NEPTUN alapú statisztikai adatszolgáltatás, a hallgatói tanulmányi ösztöndíj ügyek intézése, a térítési és szolgáltatási díjak, valamint a hallgatói költségtérítések beszedése. A Hivatal a dékán és a dékánhelyettesek javaslattevő, előkészítő feladatokat is ellátó szervezeti egysége. Ellátja az alap -és mesterképzésben, illetve a felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók teljes körű adminisztratív, tanulmányi ügyintézését.

MUNKATÁRSAK, ELÉRHETŐSÉGEK:

Németh Péter, hivatalvezető
Cím: 9700 Szombathely, Károly Gáspár tér 4. A épület

Telefon: +36 94 504 362
E-mail: nemeth.peter@sek.elte.hu

Központi elérhetőség

Tanulmányi ügyek – tanulmanyi@sek.elte.hu
Neptun, pénzügy – neptun@sek.elte.hu
Felvételi – felveteli@sek.elte.hu

 

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

Délelőtt

Délután

Hétfő

13:00-15:00

Kedd

9:00-11:00

csak telefonos ügyfélszolgálat

 
Szerda

9:00-11:00

13:00-15:00

Csütörtök

13:00-15:00

csak telefonos ügyfélszolgálat

Péntek

9:00-11:00

13:00-14:00

 

TANULMÁNYI ÜGYINTÉZŐK
tanulmanyi@sek.elte.hu 
Szervezet Ügyintéző neve Iroda Telefon E-mail cím
BTK-SEK Sebestyén Judit A ép, fsz. 11-es iroda 94/504-349 sebestyen.judit@sek.elte.hu
IK-SEK Csenár Margit A ép, fsz. 11-es iroda 94/504-338 csenar.margit@sek.elte.hu
PPK-SEK Eke Norbertné A ép, fsz. 12-es iroda 94/504-376 eke.norbertne@sek.elte.hu
PPK-SEK Váradi Józsefné A ép, fsz. 12-es iroda 94/504-330 varadi.jozsefne@sek.elte.hu
TÓK-SEK Eke Norbertné A ép, fsz. 12-es iroda 94/504-376 eke.norbertne@sek.elte.hu
TÁTK-SEK Szitás Linda A ép, fsz. 11-es iroda 94/504-475 szitas.linda@sek.elte.hu
TTK-SEK Csenár Margit A ép, fsz. 11-es iroda 94/504-338 csenar.margit@sek.elte.hu

 

NEPTUN IRODA
Ügyintéző Iroda Telefon E-mail cím
Markovits Péter A ép. fsz. 94/504-499 neptun@sek.elte.hu
Szibler Boglárka A ép. fsz.

 

TANSZÉKI/INTÉZI ÜGYINTÉZŐK

Szervezet Képzések Ügyintéző Iroda Telefon E-mail
BTK SEK anglisztika, germanisztika, szlavisztika, angoltanár, horváttanár, orosztanár, szlovéntanár Farkasné Márkus Erika A ép. 94/504-642  farkasne.markus.erika@sek.elte.hu
BTK SEK képi ábrázolás, képalkotás, rajztanár, ének-zene, ének-zenetanár Erős Imérné A ép. 94/504-451 eros.imrene@sek.elte.hu
BTK SEK informatikus könyvtáros, történelem, történelemtanár Csiszár Andrea A ép. 94/504-655 csiszar.andrea@sek.elte.hu
BTK SEK magyartanár Szandiné Czeglédy Valéria A ép. 94/504-643 szandine.czegledy.valeria@sek.elte.hu
IK SEK gépészmérnöki, programtervező informatikus, teachnikatanár Szirmay Judit B ép. 94/504-363 szj@inf.elte.hu
PPK SEK rekreációszervezés, edző, testnevelőtanár, gyógytestnevelő tanár Kanyó Anita A ép. 94/504-345  kanyo.anita@sek.elte.hu
PPK/TÓK SEK közösségszervezés, tanító, pedagógia módul (tanítóképzés) Kovácsné Tóth Tímea A ép. 94/504-429 kovacsne.toth.timea@sek.elte.hu
TáTK SEK gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing (BSc, FOKSZ) Gergácz Ibolya 94/504-319  gergacz.ibolya@sek.elte.hu
TTK SEK matematika, fizika, matematikatanár, fizikatanár Kardos Lilla C ép. kardos.lilla@sek.elte.hu
TTK SEK biológia, biológiatanár, földrajz, földrajztanár, kémia, kémiatanár Török Tamás C ép. 94/504-334  torok.tamas@sek.elte.hu