Tanulmányi ügyek

A tanulmányi ügyintézés a megszokott helyen és időben, többnyire a megszokott módon zajlik a továbbiakban is. Az Egyetemi Tanulmányi Központ új neve: Savaria Tanulmányi Hivatal.

 

A Savaria Tanulmányi Hivatal nyitva tartása:
(Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. A-épület földszint)
Hétfő–szerda–péntek: 8.00-tól 11.00-ig
Kedd–csütörtök–péntek: 13.00-tól 15.00-ig

E-mail: tanulmanyi@sek.elte.hu

Telefon:

94/504 362 – Németh Péter, hivatalvezető

94/504 330 – Váradi Józsefné, Információs iroda

94/504 338 – Csenár Margit

94/504 349 – Sebestyén Judit

 

Neptun iroda

E-mail: neptun@sek.elte.hu

Telefon:

94/504 361 – Markovits Péter

94/504 499 – Szibler Boglárka

 

Az ELTE valamennyi hallgatójára – így az integrációban érintettekre is – irányadó szabályzat az ELTE SzMSz II. kötete, a Hallgatói követelményrendszer: https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf

A szombathelyi képzési helyszínre vonatkozó eltérő rendelkezéseket a XIII/A. fejezet tartalmazza (206/A-206/C. §§). Ezek alapján az alábbi tanulmányi ügyek a Savaria Egyetemi Központ Tanulmányi Bizottsága (SEK TB) határkörébe tartoznak:

 

Ügy megnevezése
Rendkívüli passziválási kérelem
Kreditelismerési kérelem
Kivételes tanulmányi rend  iránti kérelem
Szakirány /specializáció/ választott műveltségi terület módosítási kérelem
Témaválasztás bejelentése záródolgozathoz/szakdolgozathoz/diplomamunkához
Diplomamunka/szakdolgozat téma/konzulens váltás
Érdemjeggyel kapcsolatos kifogás [HKR 65. § (6) bek.]
Szakdolgozat titkosítási kérelem
Utólagos tárgyfelvételi kérelem
Utólagos tárgyleadási kérelem
Kérelem utólagos regisztráció érdekében
Kérelem Határidő elmulasztásával kapcsolatban
Áthallgatási kérelem – más felsőoktatási intézménybe/intézményből
Kérelem fogyatékkal élő hallgató tanulmányaival kapcsolatos kedvezmény igénybevételére
Kérelem atsorolás alóli mentesség érdekében
Kérelem előfeltétel alóli felmentés/előfeltétel gyengítése érdekében
Kérelem mennyiségi korlátozást megaladó mértékű kurzusfelvétel/érdemjegyszerzési kísérlet tárgyában
Halasztott vizsga igazolása

 

Minden más esetben az adott kar tanulmányi bizottsága dönt a hallgatói kérelmekről.