Tanító- és Óvóképző Kar

Közéleti ösztöndíj
Az ösztöndíjban az részesülhet, aki a kari hallgatói önkormányzat választott képviselőjeként a kari közéletben szervező vagy egyéb munkájával kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Legutóbbi pályázati kiírás

Kari sport, kulturális és művészeti ösztöndíj
Sport:
Azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, és versenyeredményeket is elérnek, vagy a hallgatók egyszeri sport tevékenységének támogatása.
Kulturális és művészeti:
A tudományos- és szórakoztató rendezvények támogatása, a kari közélet felpezsdítése. Kiemelten támogatható a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység.
Legutóbbi pályázati kiírás

Tudományos ösztöndíj
Az ösztöndíjban az részesülhet, aki előző félévét eredményesen lezárta, illetve kreditindexe legalább 3.51, valamint a tantervi követelményeken túlmenő jelentős tudományos tevékenységet folytat.
Legutóbbi pályázati kiírás

Demonstrátori ösztöndíj
A tudományos ösztöndíj feltételein kívül a tanszékvezető által igazolt demonstrátori tevékenységet kell folytatnia a pályázóknak.
Legutóbbi pályázati kiírás

A kartól függetlenül mindenkire egységesen vonatkozó, központi kiírású ösztöndíjakról itt olvashatsz.