Társadalomtudományi Kar

Kulturális ösztöndíj
A pályázat célja a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek, öntevékeny csoportok, tudományos- és szórakoztató rendezvények támogatása, a kari közélet felpezsdítése. Kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás.
FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tudományos ösztöndíj
A pályázat célja a tudományos közéletben aktívan részt vevő, illetve a tudomány terén kiemelkedő eredményeket nyújtó hallgató tudományos ösztöndíjban részesülhet.
Pályázni lehet az idei tanévre tervezet kutatással, illetve folyamatban lévő tudományos tevékenységgel. A pályázónak egy kutatási tervet, illetve ahhoz csatoltan egy költségtervezetet kell benyújtania, amelyben kifejti kutatási témáját és részletezi várható költségeit. A TDK-ígéret, illetve az oktatói ajánlás csatolása is pozitívan hat a pályázatra. Fontos a tervezett kutatás társadalomtudományi relevanciája, s hogy a pályázó tisztázza a kutatás elméleti keretét, módszerét, időigényét.
FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Rendszeres sportösztöndíj
Sport pályázat célja azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, és versenyeredményeket is elérnek.
FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Egyszeri sportösztöndíj
A pályázat célja a hallgatóknak szervezett sportrendezvények, programok támogatása.
Karunkon utólagos finanszírozási forma van érvényben, így csak a már megvalósult programok, rendezvények támogatására lehet pályázati igényt benyújtani! Pályázni 3 hónapra visszamenőleg lehet!
FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Egyszeri közéleti ösztöndíj
A pályázat célja az egyetemi, vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató kaphatnak támogatást.
FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása
A pályázat célja a hallgató tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvételének támogatása. Pályázni lehet tudományos versenyen, vagy konferencián való előadói részvétellel. Fontos, hogy a tudományos versenynek/konferenciának legyen valamilyen társadalomtudományi relevanciája.
FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása
A pályázat célja: A juttatás feltétele a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő szakmai gyakorlaton való részvétel. Szakmai ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény székhelyétől, telephelyétől, valamint a hallgató lakóhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyeken nem részesül kollégiumi ellátásban. Ez a juttatás legfeljebb egy tanulmányi félévre adható. A pályázatnak nem célja az Erasmus mobilitás keretein belül elvégzendő szakmai gyakorlat támogatása.
FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A kartól függetlenül mindenkire egységesen vonatkozó, központi kiírású ösztöndíjakról itt olvashatsz.