Bölcsészettudományi Kar

Kulturális és sport pályázat
A pályázatok célja lehet a bölcsészhallgatókat érintő kulturális rendezvény szervezése, színtársulat, filmklub, egyéb kulturális kör működtetése stb. Pályázhatnak, akik sporttevékenységet folytatnak, sportrendezvényt szerveznek stb. Pályázás: havonta.
FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tudományos pályázatok
TKP: Tudományos kutatási pályázat:
a pályázat célja, hogy a kar tudományos életét élénkítse egyéni hallgatók vagy hallgatói csoportok munkájának anyagi támogatásával. (Egyéni v. csoport keretein belül végzett szakmai tevékenység; tudományos konferenciák szervezése, stb.) Pályázás: havonta. Követelmény: pályázati leírás, két oktatói ajánlás, költségvetés, résztvevők névsora + számlák, árajánlatok.
FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

TÖP: Tudományos ösztöndíjpályázat:
a pályázatok célja, hogy a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatókat támogassa: pénzbeli + publikálási lehetőség. Pályázás: félévente. Minimális terjedelem: 40000 karakter, legalább nyolc szakirodalom.
Legutóbbi pályázati kiírás

Tutorálás:
kiemelkedő képességű hallgatók tehetségének kibontakozását segítő, a választott szakterületre vonatkozó tudás elmélyítését, a tudományos kutatást segítő képzési forma – egyéni munkaterv + kutatási terv egy tutor (oktató) segítségével. Pályázás: félévente. (kutatási terv (5000 karakter), szakmai ajánlás, tanegységfelelős(ök) hozzájárulása, majd: tutori dolgozat (30000-80000 leütés).
Legutóbbi pályázati kiírás

Honorácior:
honorácior státuszú hallgató: a szak tantervében meghirdetett, és azon kívül eső más képzési ciklusba tartozó követelményeket teljesíthet. Követelmény: szakmai önéletrajz, kutatási terv, szakfelelősi engedélyek, oktatói ajánlások, elvégezni kívánt kurzusok, TO igazolása az elvégzett tanegységekről, majd 4000 karakteres beszámoló. Legutóbbi pályázati kiírás

A kartól függetlenül mindenkire egységesen vonatkozó, központi kiírású ösztöndíjakról itt olvashatsz.