Külügyi lehetőségek

 

Az ELTE számos külföldi csereprogramban vesz részt, valamint számos kétoldalú megállapodással is rendelkezik, melyek lehetővé teszik hallgatóink számára, hogy a világ szinte bármely pontján tanulhassanak.

A Külügyi Tájékoztatóban a legnépszerűbb nemzetközi ösztöndíj-lehetőségek ismertetését találhatóak a teljesség igénye nélkül, emellett a felmerülő kérdéseiddel kapcsolatban bátran fordulj bizalommal a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőihez.

Hallgatói Önkományzat tisztségviselői Elérhetőségek
ELTE Hallgatói Önkormányzat kulugy@ehok.elte.hu 
ELTE Bölcsésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat kulugy@btkhok.elte.hu
ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat kb@ikhok.elte.hu
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat kulugy@ppkhok.elte.hu
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Hallgatói Önkormányzat kulugy@tokhok.elte.hu
ELTE Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat kulbiz@ttkhok.elte.hu

Erasmus+

Az Erasmus program a felsőoktatásban résztvevőknek teremt pályázati lehetőségeket. A program a neves humanista, rotterdami Erasmus nevét viseli.

A pályázatok tavasszal kerülnek meghirdetésre, a beadási határidőt a karok határozzák meg, ez általában február közepére esik. Fontos, hogy csak arra a külföldi egyetemre pályázhatsz, amellyel az egyetemnek kapcsolata van, valamint csak saját szakra pályázhatsz.

Az Erasmus Programot több szempontból is megéri választani. A mai világban elengedhetetlen a versenyképes nyelvtudás, amelyet egy külföldön több hónapot eltöltött hallgató a program segítségével meg is szerezhet, valamint a leendő munkáltatók is jobban értékelik azt a diplomát, amelynek megszerzésében külföldi tanulmányok, illetve szakmai gyakorlat is közrejátszottak. Nem utolsó sorban alkalom nyílik megismerni egy másik ország kultúráját, szokásait, oktatási rendszerét, a külföldi tanulmányok és szakmai gyakorlat pedig nagymértékben hozzájárul a látókör szélesítéséhez, a már megszerzett tudás bővítéséhez.  annak, aki szeret utazni, ez a program igazi felüdülést jelenthet a tanulmányai alatt, a monoton egyetemi éveket színesítheti az akár több országban is eltöltött hónapok által.

Részletek itt.

Típusai:

  1. Erasmus+ tanulmányút:

Az program legismertebb eleme, mely a felsőoktatásban tanuló hallgatók tanulmányi célú mobilitását teszi lehetővé, ennek segítségével a jelentkezők oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokra tehetnek szert, mely elsősorban a tanulmányi előmenetelt és személyes képességek növelését célozza.

A megpályázható részképzés időtartama 3-10 hónap.

A hallgatók évente kétszer pályázhatnak:
– fő pályázati időszak: minden év márciusában, max. 3 külföldi egyetemre
– pótpályázati időszak: minden év szeptemberében, max. 2 külföldi egyetemre.

A résztvevő hallgatók az Erasmus tanulmányok során tanult tantárgyakat elismertethetik az itthoni tanulmányok teljes vagy részleges kiváltása mellett. Fontos azonban arra is figyelni, hogy az Erasmus intézményben hallgatott tantárgyak közül kettőnek alkalmasnak kell lennie min. két itthon tanult tantárgy kiváltására.

Elnyerhető támogatás összege:

  1. kategória: részképzés – 500 euró/hó (Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Ki-rályság, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország)
  2. kategória: részképzés – 450 euró/hó (Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Török-ország)
  3. kategória: részképzés – 400 euró/hó (Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia)
  1. Erasmus+ szakmai gyakorlat:

Az Erasmus+ program szakmai gyakorlatának a keretében a nyertes hallgatók lehetőséget kapnak, hogy az Európai Unió területén működő vállalkozásoknál, oktatási intézményeknél külföldi munka környezetben szerezzenek munkatapasztalatokat, melyek adott esetben a tanulmányi kötelezettségek kiváltására is alkalmas.

A megpályázható szakmai gyakorlat keretében a hallgatók 2-12 hónapot tölthetnek el külföldön, mely során 5 hónapra nyerhetnek ösztöndíjat.

Elnyerhető ösztöndíj összege: 650 euro/hó

Hallgatók számára igénybe vehető kiegészítő támogatások az ösztöndíj mellett:

Szociális alapú kiegészítő támogatás az Erasmus+ részképzésre kiutazó ösztöndíjas hallgatók számára

Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pályázata

Erasmus+ kiegészítő támogatás (EHÖK)
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat minden év szeptemberében és februárjában ír ki szociális kiegészítő ösztöndíj pályázatot az Erasmus programban részt vevő hallgatók számára. A hallgatók szociális helyzetre, illetve rászorultságra nézve részesülnek egyszeri vissza nem térítendő támogatásban.
Pályázhatnak az ELTE hallgatói, akik az adott félévére ERASMUS+ státuszt (ösztöndíjas vagy label) kaptak részképzésre vagy szakmai gyakorlatra.

Nemzetközi kreditmobilitás

Az Erasmus+ felsőoktatási akció legújabb eleme elsősorban a MA/MSc, valamint a PhD hallgatók mobilitásának elősegítését célozza. A programban résztvevők egy Európai Unión kívüli partneregyetemen vehetnek részt részképzésen.

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében 3-12 hónapot tölthetnek külföldön a nyertes pályázók, természetesen a fogadóintézményben tandíjmentesen. A külföldi tanulmányok az itthon végzett tanulmányok egy részének kiváltására alkalmasak.

Részletek itt.

Central European Exchange Program for University Studies  – CEEPUS

A közép-európai országok államközi szerződéseire épülő rendszer célja, hogy a felsőoktatás területén biztosítsa az átjárhatóságot oktatói és hallgatói szinten, nemzetközi viszonylatban. Támogatja a nyelvi és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését. A CEEPUS program hasonlóképpen működik, mint az Erasmus program.  Nagyon jó alternatíva lehet azok számára, akik nem kerültek be az Erasmus programba, vagy nem találtak szimpatikus úti célt annak keretein belül. A legtöbb célországban ugyanazt a szolgáltatást kapja egy CEEPUS program résztvevője, mint egy Erasmus-hallgató.

Résztvevő országok: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Macedónia, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Koszovó

Minden országban, így Magyarországon is, található egy hivatalos CEEPUS iroda mely a program nemzeti koordinációjáért felel. Itthon ezt a feladatot a Tempus Közalapítvány látja el.

Campus Mundi

A Campus Mundi az ELTE legújabb külföldi ösztöndíj lehetősége a hallgatók számára, melynek keretében a legkiválóbb növendékek a külföldi részképzés, szakmai gyakorlat vagy rövid tanulmányút alatt kiemelkedő anyagi támogatásban részesülnek.

Típusai:

  1. Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzésre:

A program első elemének a célja, hogy az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók a tanulmányaikhoz szorosan kötődő kurzusokat teljesíthessenek a külföldi partneregyetemeken és ennek keretében interkulturális tapasztalatokat szerezhessenek. A külföldi részképzés Erasmus+ és más intézményi kétoldalú szerződés biztosította együttműködés keretében valósulhat meg.

  1. Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlatra:

A Campus Mundi szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók egy külföldi cégnél vagy egyéb fogadó szervezetnél teljesített szakmai gyakorlat során, olyan tapasztalatokra tegyenek szert, melyek a tanulmányaikhoz szorosan kötődnek és a későbbiekben a magyar munkaerőpiacon kiemelkedő előnyt jelentenek. Mester- és doktori képzés esetében kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben az szorosan kapcsolódik a pályázó tanulmányaihoz.

  1. Campus Mundi ösztöndíj rövid külföldi tanulmányútra:

Az ösztöndíj hallgatóknak tudományos diákkonferenciákon, rövid távú képzéseken vagy közös tanulmányi és kutatási projektekben való részvételét segíti. Kifejezetten ajánlott szakdolgozat vagy disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósításához is, illetve nemzetközi tudományos konferencián történő előadás megtartásának anyagi támogatásának beszerzéséhez.

A külföldi rövid tanulmányút hossza 2-90 nap között lehet.

Mummert ösztöndíj – Rochus und Beatrice MummertStiftung- Német ösztöndíj

A Rochus und Beatrice MummertStiftung többéves ösztöndíjat kínál leendő csúcsvezető mérnök, természettudós és közgazdász hallgatóknak. Az alapítvány a Robert Bosch Stiftung keretében közép- és délkelet-európai diákok két és fél éves, kölni (Unizu Köln vagy Deutsche Sporthochschule Köln), illetve aacheni (RWTH Aachen) mesterképzését támogatja.