Az ELTE HÖK-ről

2017. február elsejétől a szombathelyi HÖK az ELTE HÖK részeként működik tovább.

 

Az ELTE-n a hallgatói önkormányzati struktúra kétszintű: Az első szinten a kari részönkormányzatok, valamint a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat található, a második szinten az ezek munkáját összefogó egyetemi hallgatói önkormányzat áll.

A kari részönkormányzatokba a karok hallgatói saját maguk, közvetlenül választják saját hallgatói érdekképviselőiket. Így az ELTE nyolc karán nyolc kari hallgatói önkormányzat működik (Szombathelyen négy kar működik). A kari hallgatói önkormányzatok kari szinten felelnek az érdekképviseletért, a kari tanulmányi ügyekért, pályázatokért, rendezvényekért, stb… A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat a ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ bármely kollégiumával kollégiumi tagsági jogviszonyban álló hallgatóinak önkormányzati szervezete, tehát a kari önkormányzatok mellett működik.

Az első szint részönkormányzataiból való delegálások révén jön létre az ELTE működését leíró dokumentumban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban szereplő egyetemi hallgatói önkormányzat, az ELTE HÖK. Az ELTE HÖK a részönkormányzatok tevékenységét koordinálja; ellátja az egyetemi szintű érdekképviseletet, illetve szakmailag is segíti a részönkormányzatok működését. A hallgatói önkormányzat teljesen autonóm szervezet, demokratikus úton választott képviselőivel vesz részt az Egyetem irányításában, önszerveződésében.